กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ข้อสั่งการ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ปี 2564

2 ทศวรรษ ปภ. พร้อมก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 อย่างเข้มแข็ง มุ่งสร้างประเทศไทยปลอดภัย อย่างยั่งยืน

เขียนโดย : สรายุทธ วันที่ : 25/1/2566 จำนวนผู้เข้าชม : 678 ครั้ง
กองเผยแพร่ฯ

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)