กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รอบรั้ว ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ปภ.จังหวัดชลบุรี

โครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและการป้องกันสาธารณภัย ในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จังหวัดชลบุรี (รุ่นที่ 1)

เขียนโดย : อัจฉราวรรณ วันที่ : 23/2/2564 จำนวนผู้เข้าชม : 16 ครั้ง
วันนี้ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2546 นายศุภชัย แสนยุติธรรม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดชลบุรี จัดทำโครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและการป้องกันสาธารณภัย ในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จังหวัดชลบุรี (รุ่นที่ 1) พร้อมด้วยนายพูนสิทธิ์ อ่ำพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันปฎิบัติการ นายณิศวุฒิ เปานิล หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการสร้างภาคีเครือข่าย ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตลอดสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้มีความพร้อมตั้งแต่เยาวชนเพื่อให้มีความรู้ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ณ โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ ตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี ในการนี้นายสุคนธ์ สุวรรณศักดิ์สิน นายอำเภอเมืองชลบุรี เป็นประธานในพิธีดังกล่าว

รูปภาพประกอบ

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)