กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รอบรั้ว ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ปภ.จังหวัดภูเก็ต

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงาน ปภ. จังหวัดภูเก็ต ประจำวันอังคารที่ 14 กันยายน 2564

เขียนโดย : โชคชัย วันที่ : 14/9/2564 จำนวนผู้เข้าชม : 21 ครั้ง
เวลา 14.00 น. นายอุดมพร กาญจน์ หัวหน้าสำนักงาน ปภ. จังหวัดภูเก็ต มอบหมายนายมงคล เต็มรัตน์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันเเละปฏิบัติการ  เข้าร่วมการประชุมกองบัญชาการป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัยเเห่งชาติ (บกปภ.ช.) ในการติดตาม เเละเตรียมการป้องกันเเละแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย เเละดินโคลนถล่ม ผ่านระบบ Video Conference ซึ่งมี พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม ถ่ายทอดสัญญานจาก ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายฯณ ห้องประชุมชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังเก่า) อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)