กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รอบรั้ว ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ปภ.จังหวัดภูเก็ต

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน ปภ.จังหวัดภูเก็ต ประจำวันจันทร์ ที่ 13 กันยายน 2564

เขียนโดย : โชคชัย วันที่ : 14/9/2564 จำนวนผู้เข้าชม : 14 ครั้ง
เวลา 14.00 น. นายอุดมพร กาญจน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต มอบหมายนายมงคล เต็มรัตน์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันเเละปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการเพิ่มพูนองค์ความรู้ เพื่อสนับสนุนการขยายผลการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล(VCS) ในหัวข้อฝ่าวิกฤตโควิด 19 พลิกฟื้นเศรษฐกิจและสังคมฐานราก ออกแบบอนาคตไทยที่ยั่งยืน ซึ่งมี นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)