กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รอบรั้ว ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ปภ.จังหวัดภูเก็ต

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงาน ปภ.จังหวัดภูเก็ต ประจำวันพุธที่ 21 กรกฏาคม 2564

เขียนโดย : โชคชัย วันที่ : 21/7/2564 จำนวนผู้เข้าชม : 23 ครั้ง
1.เวลา 13.30 น. นายอุดมพร กาญจน์ หัวหน้าสำนักงาน ปภ. จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564 โดยมี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดภูเก็ต 2.เวลา 13.30 น. นายอุดมพร กาญจน์ หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัดภูเก็ต มอบหมาย นายมงคล เต็มรัตน์ หัวหน้าฝ่ายป้องกัรเเละปฏิบัติการ ร่วมการประชุม คณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ต (กอ.รมน.) ครั้งที่ 2/2564 เพื่อขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคง ป้องปราม รับมือกับ ภัยพิบัติ โดยเฉพาะข้อมูลด้านไซเบอร์เฟคนิว โดยมี ว่าที่ร้อยตรีวิกรม จากที่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานประชุมณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)