กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รอบรั้ว ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ปภ.จังหวัดนครพนม

ร่วมการประชุมหารือการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานชายโขงของทุกวันอาทิตย์ จังหวัดนครพนม ประจำปี 2566

เขียนโดย : สัตญา วันที่ : 25/1/2566 จำนวนผู้เข้าชม : 46 ครั้ง
วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมพระธาตุท่าอุเทน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครพนม(หลังใหม่) นายเดช บำรุงหงษ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นางสาวสัตญา แสงสุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมหารือการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานชายโขงของทุกวันอาทิตย์ จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นการส่งเสริมประชาสัมพันธ์การใช้เส้นทางจักรยาน กระตุ้นให้เกิดกระแสการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยมีส่วนราชการ /หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ลำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม เจ้าภาพร่วมในการจัดงานในครั้งนี้ ร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง

รูปภาพประกอบ

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)