กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รอบรั้ว ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ปภ.จังหวัดนครพนม

ร่วมการประชุมโครงการขับเคลื่อนภารกิจด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ของกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ปี 2566

เขียนโดย : สัตญา วันที่ : 25/1/2566 จำนวนผู้เข้าชม : 55 ครั้ง
วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมราชบพิธ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย นางวิศากร วิศิษฐ์สรอรรถ ที่ปรึกษาด้านการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ประธานการประชุมโครงการขับเคลื่อนภารกิจด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การปราบปราม การทุจริต และประพฤติมิชอบ ของกระทรวงมหาดไทย ปี 2566 และของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ปี 2566 สำหรับจังหวัดนครพนม ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) หน่วยงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานภาครัฐ เข้าร่วมการประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ในการนี้ นายเดช บำรุงหงษ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นางสาวสัตญา แสงสุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว

รูปภาพประกอบ

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)