กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รอบรั้ว ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ปภ.จังหวัดเลย

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอผาขาว จังหวัดเลย

เขียนโดย : นิคมสิน วันที่ : 3/5/2564 จำนวนผู้เข้าชม : 25 ครั้ง
นายวรรลพ วลัยศรี ปลัดอำเภอรักษาราชการแทนนายอำเภอผาขาว เป็นประธาน

วิดีโอประกอบ

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)