กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รอบรั้ว ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ปภ.จังหวัดเชียงใหม่ สาขาสะเมิง

ปภ. สาขาสะเมิง เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) อำเภอสะเมิง

เขียนโดย : สว่าง วันที่ : 23/1/2565 จำนวนผู้เข้าชม : 75 ครั้ง
เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) อำเภอสะเมิง เพื่อเตรียมการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในช่วงฤดูแล้ง
       วันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสะเมิง เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) อำเภอสะเมิง เพื่อเตรียมการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในช่วงฤดูแล้ง โดยเฉพาะในห้วงเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนเมษายนของทุกปี ในเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตป่าสงวนแห่งชาติ และเขตป่าไม้ รวมถึงการจุดไฟเผาในที่โล่ง พื้นที่การเกษตร พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายณฐกร  ภัทรวนนท์ นายอำเภอสะเมิง เป็นประธาน

รูปภาพประกอบ

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)