กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รอบรั้ว ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ปภ.จังหวัดน่าน

ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ

เขียนโดย : ศุภรัตน์ วันที่ : 14/1/2565 จำนวนผู้เข้าชม : 57 ครั้ง
วันศุกร์ ที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน มอบหมายให้ นายชัยนรงค์ วงค์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ครั้งที่ 2/2565 เพื่อติดตามสถานการณ์ในพื้นที่และการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019ทั้งนี้นายวรวิทย์ อินต๊ะใจ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน มอบหมายให้ นางสาวสุมารินทร์ ว่องสุรีย์ ผู้ช่วยหัวหน้าปภ.จังหวัด เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)