กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รอบรั้ว ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ปภ.จังหวัดน่าน

ประชุมชี้แจงโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM/2.5)

เขียนโดย : ศุภรัตน์ วันที่ : 14/1/2565 จำนวนผู้เข้าชม : 49 ครั้ง
วันศุกร์ ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. นายวรวิทย์ อินต๊ะใจ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมชี้แจงขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติ ตามแผนงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละองขนาดเล็ก (PM/2.5) ในพื้นที่จังหวัดน่าน ให้แก่อำเภอทุกอำเภอ เพื่อนำแนวทางไปปฏิบัติต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)