กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รอบรั้ว ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์

น. นายชัยธวัช ศิวบวร ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายนายโสภณ ทองไสย ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสาธารณภัย พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมงานในพิธีถวายผ้าป่าและเปิดกุฎิมิตรภ

เขียนโดย : รุ่งรดาวรรณ วันที่ : 18/3/2566 จำนวนผู้เข้าชม : 15 ครั้ง
วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายชัยธวัช ศิวบวร ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์ มอบหมาย นายโสภณ ทองไสย ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสาธารณภัย พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมงานในพิธีถวายผ้าป่าและเปิดกุฎิมิตรภาพ โดยมีนายองค์รักษ์ ทองนิรมล รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน ณ วัดเกาะหลักพระอารามหลวง ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รูปภาพประกอบ

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)