กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รอบรั้ว ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์

ร่วมรับฟังการประชุม บกปภ.ช.

เขียนโดย : กรกช วันที่ : 14/9/2564 จำนวนผู้เข้าชม : 13 ครั้ง
วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. ผู้อำนวยการศูนย์ ปภ. เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์ ได้มอบหมายให้ นายโสภณ ทองไสย รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสาธารณภัย และผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และการจัดการ เข้าร่วมรับฟังการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) ในการติดตามและเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม โดยมี พล.อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะ ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เป็นประธานที่ประชุม โดยผ่านระบบประชุมทางไกล ณ ห้องประชุมสิงขร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการนี้ โดยมี นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ที่เกี่ยวข้อง) พร้อมด้วย นายเดชา เรืองอ่อน หัวหน้าสำนักงาน ปภ. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในฐานะฝ่ายเลขานุการกองอำนวยการ ปภ.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมรับฟังการประชุมดังกล่าว เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่มในพื้นที่ด้วย

รูปภาพประกอบ

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)