กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รอบรั้ว ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ปภ.จังหวัดศรีสะเกษ

ปภ.ศรีสะเกษ ประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดศรีสะเกษ (อุทกภัย) ปี 2565

เขียนโดย : จิรภัทร วันที่ : 23/9/2565 จำนวนผู้เข้าชม : 16 ครั้ง
ปภ.ศรีสะเกษ ประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดศรีสะเกษ (อุทกภัย) ปี 2565

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)