กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รอบรั้ว ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ปภ.จังหวัดศรีสะเกษ

ปภ.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมชี้แจงแนะนำการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV

เขียนโดย : จิรภัทร วันที่ : 5/8/2565 จำนวนผู้เข้าชม : 12 ครั้ง
ปภ.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมชี้แจงแนะนำการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)