กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รอบรั้ว ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ปภ.ยโสธร

ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 24 มิถุนายน 2565

เขียนโดย : พัฒนนัย วันที่ : 26/6/2565 จำนวนผู้เข้าชม : 25 ครั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 24 มิถุนายน 2565

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)