กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รอบรั้ว ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ปภ.ยโสธร

ปภ.ยโสธร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม ด้านการบรรเทาสาธารณภัยและการช่วยเหลือประชาชน ประจำปี 2564

เขียนโดย : พัฒนนัย วันที่ : 11/6/2564 จำนวนผู้เข้าชม : 9 ครั้ง
ปภ.ยโสธร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม ด้านการบรรเทาสาธารณภัยและการช่วยเหลือประชาชน ประจำปี 2564

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)