กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รอบรั้ว ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ปภ.ยโสธร

กิจกรรม “ลงแขกดำนา” และเปิดโครงการ “ร่วมลงขันชวนกันไปทำนา” ปี 2564/65

เขียนโดย : พัฒนนัย วันที่ : 11/6/2564 จำนวนผู้เข้าชม : 2 ครั้ง
กิจกรรม “ลงแขกดำนา” และเปิดโครงการ “ร่วมลงขันชวนกันไปทำนา” ปี 2564/65

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)