กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รอบรั้ว ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ปภ.หนองบัวลำภู

ลงพื้นที่ร่วมแก้ปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณบ้านห้วยบง เขตเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู

เขียนโดย : พูลสวัสดิ์ วันที่ : 4/5/2564 จำนวนผู้เข้าชม : 17 ครั้ง
เมื่อวันนี้ 4 พ.ค. 64 เวลา 10.00 น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนอวบัวลำภู ได้มอบหมายให้นายเวียงชัย แก้วพินิจ รอง ผวจ. หนองบัวลำภู ลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ในเขตชุมชนห้วยบง ซอย 1 เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู โดยมี นางแสงเสน่ห์ เกษกระทุ่ม หัวหน้า สนง.ปภ.จ.หนองบัวลำภู พร้อมด้วยนายสุริยัน เชื้อแก้ว หน.ฝ่ายป้องกันฯ และเจ้าหน้าที่ ร่วมลงพื้นที่ โดยมีส่วนราชการที่ร่วมลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาดังนี้ 1. โยธาฯจังหวัดหนองบัวลำภู 2. ปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู 3. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 4. กอ.รมน.จังหวัดหนองบัวลำภู 5. โครงการชลประทานหนองบัวลำภู 6. ประปาหนองบัวลำภู 7. อำเภอเมืองหนองบัวลำภู 8. เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู 9. อบจ.หนองบัวลำภู 10. ประชาชนจิตอาสา สรุปแนวทางการแก้ไข -ระยะยาว เทศบาลได้จัดทำแผนพัฒนาถนนของชุมชนห้วยบง 2 โครงการ งบประมาณ ประมาณ 6.7 ล้านบาท -ระยะสั้น(เฉพาะกิจ) ได้ให้เทศบาลเมืองฯ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ และเปิดทางน้ำจากพื้นที่ลุ่มให้ไหลเข้าท่อสูบ เนื่องจากมีดินปิดท่อช่องทางน้ำในบางช่วง พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังเพื่อดำเนินการสูบน้ำกรณีมีฝนตกและเกิดน้ำท่วมขัง ปัจจุบัน ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ กำลังดำเนินการสูบน้ำ ระดับน้ำลดลงและเริ่มเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว

รูปภาพประกอบ

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)