กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รอบรั้ว ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ศูนย์ ปภ.เขต 11

ผอ.ศปภ.เขต 11 สฎ. ร่วมประชุมฯ

เขียนโดย : พรเทพ วันที่ : 20/11/2566 จำนวนผู้เข้าชม : 17 ครั้ง
ภาพ/ข่าว : ส่วนยุทธศาสตร์ฯ ศูนย์ ปภ.เขต 11 สฎ.
 วันที่20  พฤศจิกายน  2566
 นายอุดมศักดิ์ขาวหนูนาผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต11 สุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยนายประภาสขาวดำผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และการจัดการนายวันชัยสายน้อยผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย นางพจนารถ สุขเกื้อ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ(Operation Section) ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ และในเวลาต่อมาเข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง และสนับสนุน การรับมืออุทกภัย ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom  meeting  จากห้องประชุมสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ

รูปภาพประกอบ

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)