กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รอบรั้ว ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ศูนย์ ปภ.เขต 11

ศูนย์ ปภ.เขต 11 สฎ. เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย

เขียนโดย : พรเทพ วันที่ : 18/9/2566 จำนวนผู้เข้าชม : 6 ครั้ง
ภาพ/ข่าว : ส่วนยุทธศาสตร์ฯ ศูนย์ ปภ.เขต 11 สฎ.
วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น.
นายอุดมศักดิ์ ขาวหนูนา
ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายประภาส ขาวดำผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และการจัดการ เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS)จากโรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานครโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายอนุทิน ชาญวีรกูล)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายทรงศักดิ์ ทรงศรี,นายชาดา ไทยเศรษฐ์ และ นายเกรียง กัลป์ตินันท์
โดยมีนายนันธวัช เจริญวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน มีส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมตาปีศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 4 

รูปภาพประกอบ

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)