กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รอบรั้ว ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ศูนย์ ปภ.เขต 11

ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการขุดลอกสระน้ำ ซึ่งเป็นแหล่งกักเก็บน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปา ตามมาตรการรองรับฤดูแล้ง ปี 2565/2566 และเส้นทางการทำถนนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุทกภัยในพื้

เขียนโดย : พรเทพ วันที่ : 18/3/2566 จำนวนผู้เข้าชม : 11 ครั้ง
ภาพ/ข่าว : ส่วนยุทธศาสตร์ฯ ศูนย์ ปภ.เขต 11 สฎ.
 วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 11.00 น. นายอุดมศักดิ์ ขาวหนูนา ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการขุดลอกสระน้ำ ซึ่งเป็นแหล่งกักเก็บน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปา ตามมาตรการรองรับฤดูแล้ง ปี 2565/2566 และเส้นทางการทำถนนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รูปภาพประกอบ

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)