กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รอบรั้ว ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ศูนย์ ปภ.เขต 11

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ บูรณาการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุรับมือสถานการณ์อุทกภัย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565

เขียนโดย : พรเทพ วันที่ : 25/6/2565 จำนวนผู้เข้าชม : 36 ครั้ง
ภาพ/ข่าว : ส่วนยุทธศาสตร์ฯ ศูนย์ ปภ.เขต 11 สฎ.
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ บูรณาการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุรับมือสถานการณ์อุทกภัย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565
วันที่ 24 มิถุนายน 2565 นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มอบหมายให้นายอุดมศักดิ์ ขาวหนูนา ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี เป็นวิทยากรหลักในการการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุรับมือสถานการณ์อุทกภัย ปี 2565 ในรูปแบบการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (Table Top Exercise) ณ สำนักงานชลประทานที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี

รูปภาพประกอบ

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)