กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รอบรั้ว ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ปภ. จังหวัดกระบี่

ประชุมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เขียนโดย : โชคชัย วันที่ : 26/5/2566 จำนวนผู้เข้าชม : 10 ครั้ง
วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม Princeville meeting โรงแรมอ่าวนางปริ้นวิลล์ รีสอร์ทแอนสปา อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ นายกิตติพนธ์ วุฒิวงศ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ มอบหมาย นางศิริพร สุขยิ่ง หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ ประชุมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมี นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวต้อนรับ และนางสาววันทนา แจ้งประจักษ์ รองปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิด

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)