กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รอบรั้ว ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ปภ. จังหวัดกระบี่

มอบอุปกรณ์การเรียนให้แก่เด็กนักเรียนในพื้นที่จังหวัดกระบี่

เขียนโดย : โชคชัย วันที่ : 26/5/2566 จำนวนผู้เข้าชม : 11 ครั้ง
วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 -11.00 น. นายกิตติพนธ์ วุฒิวงศ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย นางสาวศศิภัสส์ สงสมพันธ์ หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย และเจ้าหน้าที่ ร่วมมอบอุปกรณ์การเรียนให้แก่เด็กนักเรียนในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ดังนี้ 1) โรงเรียนบ้านเขากลม ตำบลหนองทะเล อำเภอเมืองกระบี่ จำนวน 110 ชุด 2) โรงเรียนบ้านดินแดงน้อย ตำบลหนองทะเล อำเภอเมืองกระบี่ จำนวน 45 ชุด โดยมีคณะครูและนักเรียนร่วมรับมอบอุปกรณ์ดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประโยชน์และสนับสนุนการศึกษาของเด็กนักเรียนต่อไป

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)