กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รอบรั้ว ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ปภ. จังหวัดกระบี่

ปภ.กระบี่ จัดกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดกระบี่

เขียนโดย : ศุภิสรา วันที่ : 19/3/2566 จำนวนผู้เข้าชม : 61 ครั้ง
วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. ณ มัสยิดบ้านนา หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ นายกิตติพนธ์ วุฒิวงศ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นางธัญวรรณ ศรีรัตโชติ หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์เเละการจัดการ พร้อมเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดกระบี่ เพื่อการขับเคลื่อนวาระจังหวัดกระบี่ เรื่อง “การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 %” เเละการรณรงค์ลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน เนื่องในโครงการเทศบาลตำบลคลองพนพบประชน ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน โดยมีนายจักร เพชรมณี ปลัดอาวุโสอำเภอคลองท่อม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

รูปภาพประกอบ

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)