กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รอบรั้ว ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ปภ. จังหวัดกระบี่

สนง.ปภ.จ.กระบี่ ดำเนินการฝึกการป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในสำนักงานของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เขียนโดย : ศุภิสรา วันที่ : 19/3/2566 จำนวนผู้เข้าชม : 15 ครั้ง
วันที่ศุกร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา 08.30 – 14.30 น. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ ดำเนินการฝึกการป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในสำนักงานของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ ศาลากลางจังหวัดกระบี่ 9/10 เพื่อให้บุคลากร และเจ้าหน้าที่มีความเข้าใจและตระหนักถึงอันตรายจากการเกิดอัคคีภัย และมีความรู้ ทักษะ สามารถใช้เครื่องดับเพลิง และอุปกรณ์ดับเพลิงได้อย่างถูกต้อง

รูปภาพประกอบ

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)