กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รอบรั้ว ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ปภ. จังหวัดกระบี่

ประชุมการขับเคลื่อนกาจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Goverment Data Catalog) ของจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 4

เขียนโดย : ศุภิสรา วันที่ : 23/9/2565 จำนวนผู้เข้าชม : 9 ครั้ง
วันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอ่าวลึก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ 9/10 นายกิตติพนธ์ วุฒิวงศ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นางธัญวรรณ ศรีรัตนโชติ หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และการจัดการ ร่วมประชุมการขับเคลื่อนกาจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Goverment Data Catalog) ของจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 4 โดยมีนางสาวอรอนงค์ เสนปาน สถิติจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุม

รูปภาพประกอบ

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)