กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รอบรั้ว ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ปภ. จังหวัดกระบี่

ประชุมประจำเดือน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ก.บ. (ท) หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ผู้บริหารองค์กรภาคเอกชน ครั้งที่

เขียนโดย : ศุภิสรา วันที่ : 23/9/2565 จำนวนผู้เข้าชม : 13 ครั้ง
วันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพนมเบญจา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ 9/10 นายกิตติพนธ์ วุฒิวงศ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ ร่วมประชุมประจำเดือน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ก.บ. (ท) หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ผู้บริหารองค์กรภาคเอกชน ครั้งที่ 9/2565 โดยมีนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุม

รูปภาพประกอบ

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)