กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รอบรั้ว ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ศูนย์ ปภ.เขต 3

ปภ.เขต 3 สนับสนุนเครื่องสูบน้ำ 28,000 ลิตร/นาที ให้สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร

เขียนโดย : เฉลิมเขต วันที่ : 5/8/2565 จำนวนผู้เข้าชม : 141 ครั้ง
วันที่ 5 สิงหาคม 2565 นายชุมพล พิชญชัย ผอ.ศูนย์ ปภ. เขต 3 ปราจีนบุรี มอบหมายส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย สนับสนุนเครื่องสูบน้ำชนิด 28,000 ลิตร/นาที จำนวน 8 เครื่อง พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่และยานพาหนะในการขนย้าย/ติดตั้ง ให้กับสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร โดยมอบหมายให้นายวัฒนพงษ์ พงศ์กิจจาเลิศ รก.ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสาธารณภัย เป็นประธานปล่อยขบวนออกจากที่ตั้งเมื่อเวลา 09.00 น. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ระดมเครื่องสูบน้ำชนิด 28,000 ลิตร/นาที ให้แก่สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร ครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 18 เครื่อง จาก 3 ศูนย์ ปภ. เขต (เขต 1 ปทุมธานี เขต 3 ปราจีนบุรี และเขต 4 ประจวบคีรีขันธ์) เพื่อใช้แก้ปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่กรุงเทพมหานคร ศูนย์ ปภ. เขต 3 ปราจีนบุรี ได้นำเครื่องสูบน้ำดังกล่าว จำนวน 8 เครื่อง พร้อมเจ้าหน้าที่ จำนวน 10 นาย รถบรรทุกลากจูงพร้อมหางลากบรรทุกเครื่องจักร 2 คัน (บรรทุกเครื่องสูบน้ำ) รถกู้ภัยขนาดเล็กลากเรือ 2 คัน (สำหรับลากเครื่องสูบน้ำเข้าพื้นที่) รถบรรทุก 6 ล้อ 1 คัน (บรรทุกอุปกรณ์) รถปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย 1 คัน (บรรทุกอุปกรณ์) โดยเครื่องสูบน้ำจากศูนย์ ปภ. เขต 3 ปราจีนบุรี จะนำเข้าติดตั้งในพื้นที่เขตลาดพร้าว ------------ ปชส.ศปจ. / รายงาน ข่าวที่ 1720 (เวลา 14.59 น. (05/08/65) ปชส.ศปจ.,สสก. / ภาพ

รูปภาพประกอบ

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)