กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รอบรั้ว ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี

การรักษาความปลอดภัยผู้แทนพระองค์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2565

เขียนโดย : จิรพันธ์ วันที่ : 20/11/2566 จำนวนผู้เข้าชม : 23 ครั้ง
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 นายประสิทธิ์ ไชยเวช ผู้อำนวยการศูนย์ ปภ เขต 1 ปทุมธานี มอบหมายให้ นายสมบัติ แก้วสถิตย์ ผู้อำนวยการส่วนป้องกันและปฏิบัติการ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ส่วนสนับสนุน จำนวน 6 คน นำรถกู้ภัยขนาดใหญ่ รถดับเพลิง 10,000 ลิตร เข้าร่วมรักษาความปลอดภัยผู้แทนพระองค์ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ กอร.รปภ. ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ ชั้น 1 สำนักงานวิทยบริการและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)