กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รอบรั้ว ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ปภ.จังหวัดสงขลา

ปภ.สข. ร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับนคร เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เขียนโดย : สัจจา วันที่ : 8/2/2566 จำนวนผู้เข้าชม : 15 ครั้ง
วันนี้ 7 ก.พ. 66 เวลา 10.30 น. นางสาวสุนารี บุญชุบ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีภัทร นาคสง่า นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับนคร เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) โดยมีนายวันชัย ปริญญาศิริ นายกเทศบาลนครสงขลา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสารภี 2 ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

รูปภาพประกอบ

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)