กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รอบรั้ว ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ปภ.จังหวัดสงขลา

ปภ.สข. พร้อมด้วยจนท. ร่วมทดสอบแผนอัคคีภัยฯ ประจำปี 2566

เขียนโดย : สัจจา วันที่ : 8/2/2566 จำนวนผู้เข้าชม : 38 ครั้ง
วันนี้ 7 ก.พ. 66 เวลา 09.30 น. นางสาวสุนารี บุญชุบ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา ดำเนินการทดสอบแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีหน่วยงานที่ตั้งอยู่ภายในศาลากลางจังหวัดสงขลา เข้าร่วมสังเกตการณ์ รวมถึงการสาธิตวิธีการใช้ถังดับเพลิงเบื้องต้นและการจำลองสถานการณ์แผนอพยพหนีไฟ ณ บริเวณหอประชุมจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

รูปภาพประกอบ

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)