กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รอบรั้ว ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ปภ.จังหวัดสงขลา

ปภ.สข.เป็นประธานพิธีเปิด กิจกรรมเพิ่มศักยภาพเครือข่าย ตามโครงการสงขลาเมืองปลอดภัย

เขียนโดย : สัจจา วันที่ : 25/1/2566 จำนวนผู้เข้าชม : 8 ครั้ง
วันนี้ 25 ม.ค. 66 เวลา 09.00 น. นางสาวสุนารี บุญชุบ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมเพิ่มศักยภาพเครือข่ายทีมสาขาสหวิชา เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดสงขลา ตามโครงการสงขลาเมืองจักรยานยนต์ปลอดภัย พ.ศ.2565-25657 โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคีเครือข่าย เข้าร่วม ณ ห้องประชุมติณสูลานนท์ ชั้น2 ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

รูปภาพประกอบ

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)