กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รอบรั้ว ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ปภ.จังหวัดสงขลา

ปภ.สข. มอบหมายให้ หน.ฝ่ายสงเคราะห์ ร่วมซักซ้อมการใช้จ่ายเงินทดรองราชการ

เขียนโดย : สัจจา วันที่ : 25/11/2565 จำนวนผู้เข้าชม : 9 ครั้ง
วันนี้ (24 พ.ย.65) เวลา 10.30 น. นางสาวสุนารี​ บุญ​ชุบ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นายจรัญ ย่องนุ่น หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ ผู้ประสบภัย และเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมซักซ้อมการใช้จ่ายเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามระเบียบกระทรวงการคลังโดยมี เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา สาขาระโนด เข้าร่วมรับการซักซ้อม ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา สาขาระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

รูปภาพประกอบ

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)