กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รอบรั้ว ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ปภ.จังหวัดสงขลา

ปภ.สข.ร่วมเดินขบวนรณรงค์ ข้ามทางม้าลาย

เขียนโดย : สัจจา วันที่ : 25/11/2565 จำนวนผู้เข้าชม : 8 ครั้ง
วันนี้ 24 พ.ย. เวลา 09.30 น. นางสาวสุนารี บุญชุบ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนางสาวภาศิกา ศิรินุพงศ์ นิลล้วน ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา และนางวลีรัตน์ ศรีไสย หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และการจัดการ ร่วมเดินขบวนรณรงค์สร้างจิตสำนึกและการสร้างเครือข่ายเกี่ยวกับทางม้าลาย โดยมีนายชวกิจจ์ สุวรรณคีรี นายอำเภอหาดใหญ่ เป็นประธาน ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

รูปภาพประกอบ

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)