กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รอบรั้ว ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ปภ.จังหวัดสงขลา

ปภ.สข.จัดประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2564

เขียนโดย : สัจจา วันที่ : 13/1/2564 จำนวนผู้เข้าชม : 243 ครั้ง
วันนี้ ( 13 ม.ค. 64 ) เวลา 13.30 น. นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายจรัญ ย่องนุ่น หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย นายสาโรจน์ สุวรรณเจริญ หังหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ จัดประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายวรณัฏฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2563 รายงานสถานะวงเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ และการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านเกษตร ณ ห้องประชุม Ceo ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

รูปภาพประกอบ

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)