กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รอบรั้ว ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ศูนย์ ปภ. เขต 13

ประชุมคณะกรรมการติดตามแผนการปรับปรุงและดำเนินการ ควบคุมภายใน ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เขียนโดย : คณะศักดิ์ วันที่ : 18/9/2566 จำนวนผู้เข้าชม : 7 ครั้ง
ศปภ.13 อุบลราชธานี

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)