กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รอบรั้ว ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ศูนย์ ปภ. เขต 13

ร่วมในกิจกรรม "วัน อปพร.ประจำปี 2566" จังหวัดอุบลราชธานี

เขียนโดย : คณะศักดิ์ วันที่ : 22/3/2566 จำนวนผู้เข้าชม : 27 ครั้ง
ศปภ. 13 อุบลราชธานี

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)