กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รอบรั้ว ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ศูนย์ ปภ. เขต 13

สนับสนุนเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย ให้กับ จ.อุบลราชธานี

เขียนโดย : คณะศักดิ์ วันที่ : 24/11/2565 จำนวนผู้เข้าชม : 49 ครั้ง
ศปภ.13 อุบลราชธานี

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)