กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รอบรั้ว ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ศูนย์ ปภ. เขต 13

ศปภ.13 อุบลราชธานี ร่วมการประชุมชี้แจงและแนะนำการติดตั้งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด CCTV กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้กับจังหวัดในเขตพื้นที่

เขียนโดย : คณะศักดิ์ วันที่ : 5/8/2565 จำนวนผู้เข้าชม : 9 ครั้ง
ศปภ.13 อุบลราชธานี

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)