กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รอบรั้ว ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ศูนย์ ปภ. เขต 13

ศูนย์ ปภ. เขต ๑๓ อุบลราชธานี สนับสนุนกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จ.อุบลราชธานี

เขียนโดย : คณะศักดิ์ วันที่ : 14/10/2564 จำนวนผู้เข้าชม : 12 ครั้ง
ศูนย์ ปภ. เขต ๑๓ อุบลราชธานี

รูปภาพประกอบ

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)