กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รอบรั้ว ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ศูนย์ ปภ. เขต 13

ศูนย์ ปภ. เขต ๑๓ อุบลราชธานี ร่วมฝึกซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

เขียนโดย : คณะศักดิ์ วันที่ : 13/1/2564 จำนวนผู้เข้าชม : 80 ครั้ง
วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. นายชยุต วงศ์วณิช ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี มอบหมายให้ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย จัดรถดับเพลิงชนิดหอน้ำพร้อมบันได ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 35 เมตร พร้อมเจ้าหน้าที่จำนวน 7 คน ร่วมฝึกซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี สำนักงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีเทศบาลนครอุบลราชธานี ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี และมูลนิธิการกุศลในจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมในการฝึกซ้อมครั้งนี้ด้วย Cr : สสก. ภาพ/ข่าว

รูปภาพประกอบ

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)