กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รอบรั้ว ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ศูนย์ ปภ. เขต 6

ศูนย์ ปภ.เขต 6 ขอนแก่น ดำเนินการสูบน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

เขียนโดย : ชีพชัย วันที่ : 14/10/2564 จำนวนผู้เข้าชม : 20 ครั้ง
วันที่ 12 ตุลาคม 2564 ผอ.ศูนย์ปภ.เขต 6 ขอนแก่น นายศิริศักดิ์ สกุลโสรัจจะ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกล ดำเนินการสูบน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ดังนี้ 1.ชุดรถสูบน้ำระยะไกล 10 กม. โดยสูบจากลำน้ำบองเข้าไปกักเก็บไว้อ่างเก็บน้ำโสกรวก ต.สงเปือย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น ระยะทางสูบส่ง 6 กม. (อยู่ระหว่างติดตั้งและโรยสายคาดว่าจะได้ทดลองสูบ เวลา 12.00-13.00 น. ของวันที่ 13 ต.ค.64) 2.ชุดรถบรรทุกเครื่องสูบน้ำระยะไกล พื้นที่ บ.หนองผือ ม.7 ต.นาเพียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น โดยสูบจาก ฝายหนองโดก ไปสระโพนทอง ระยะสูบส่ง 1750 ม.(ติดตั้งเรียบร้อย)

รูปภาพประกอบ

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)