กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รอบรั้ว ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ศูนย์ ปภ. เขต 6

ศูนย์ ปภ. เขต 6 ขอนแก่น สนับสนุนภารกิจงานป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)

เขียนโดย : ชีพชัย วันที่ : 23/2/2564 จำนวนผู้เข้าชม : 8 ครั้ง
ทีมเจ้าหน้าที่จากศูนย์ ปภ. เขต 6 ขอนแก่น จำนวน 8 นาย พร้อมด้วยเครื่องจักรกลสาธารณภัย จำนวน 8 คัน ที่เดินทางไปสนับสนุนภารกิจงานป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ตามที่ได้รับมอบหมายเขตพื้นที่ อำเภอไพศาลี อำเภอท่าตะโก และ อำเภอตากฟ้า จ. นครสวรรค์ โดยได้ปฏิบัติงานสำรวจแหล่งน้ำในบริเวณพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อวางแผนในการเช้าเผชิญเหตุ และออกสำรวจจุดเสี่ยงที่อาจเกิดภัยและออกสำรวจแหล่งน้ำใกล้เคียงเพื่อวางแผนในการเข้าเผชิญเหตุ ทำให้ประชาชนมีความอบอุ่นใจมากขึ้น เมื่อเห็นความพร้อมในการปฏิบัติงานในพื้นที่ของหน่วยงานภาครัฐ

รูปภาพประกอบ

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)