กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รอบรั้ว ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ศูนย์ ปภ. เขต 2

ศ2 สนับสนุนรถขนย้ายผู้ประสบภัยฯ

เขียนโดย : ศรีสุดา วันที่ : 23/6/2565 จำนวนผู้เข้าชม : 7 ครั้ง
ส่วนยุทธศาสตร์ฯ
วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 – 14.30น. นายธีรยุทธ์  จันทร์ดิษฐวงษ์  ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรีมอบหมายส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย   สนับสนุนรถขนย้ายผู้ประสบภัย จำนวน 2 คัน พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม “รวมพลคนสุพรรณ ร่วมต้านยาเสพติด” เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565  ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช บริเวณวัดไชนาวาสอ.เมืองฯ จ.สุพรรณบุรี  โดยมีนายณัฐภัทร  สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยนายปรีชา  ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ชมรมTO BE NUMBER ONEจังหวัดสุพรรณบุรี นักเรียนนักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)