กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รอบรั้ว ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ศูนย์ ปภ. เขต 2

ศ2 ร่วมอัญเชิญสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ฯ

เขียนโดย : ศรีสุดา วันที่ : 23/6/2565 จำนวนผู้เข้าชม : 49 ครั้ง
ส่วนยุทธศาสตร์ฯ
วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 – 15.30 น. นายธีรยุทธ์ จันทร์ดิษฐวงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี มอบหมายนายชลัช  จิรมติ ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และการจัดการ ร่วมอัญเชิญสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัย ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 5 ครอบครัว ได้แก่ บ้านเลขที่ 418 ม.5 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง  บ้านเลขที่ 101 ม.3ต.บ้างโข้งอ.อู่ทอง  บ้านเลขที่ 24 ม.2 ต.ทะเลบก   อ.ดอนเจดีย์  บ้านเลขที่ 147/12 ม.6 ต.สระแก้ว อ.เมืองฯ และบ้านเลขที่ 11 ม.7 ต.สาลี่ อ.บางปลาม้า              โดยมีนายปรีชา  ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  ในฐานะรองประธานมูลนิธิราชประชา  นุเคราะห์ ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธาน เหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรีแม่บ้านมหาดไทย หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมพิธีดังกล่าว

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)