กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รอบรั้ว ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ศูนย์ ปภ. เขต 2

ลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ และคณะอาจารย์จากวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร–แจ่มใสจังหวัดสุพรรณบุรีฯ ร่วมประกอบอาหารเลี้ยงประชาชนฯ

เขียนโดย : ศรีสุดา วันที่ : 13/5/2565 จำนวนผู้เข้าชม : 13 ครั้ง
ส่วนยุทธศาสตรฯ
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายธีรยุทธ์ จันทร์ดิษฐวงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี  ลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ และคณะอาจารย์จากวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร–แจ่มใสจังหวัดสุพรรณบุรี สมาชิกสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดสุพรรณบุรี จิตอาสา อบต.ไผ่ขวาง จิตอาสา อบต.สนามชัย และแม่ครัวจากวัดสำปะซิว ที่ร่วมกันประกอบอาหารเลี้ยงประชาชนที่มาร่วมในพิธีเปิดงานมหกรรมเกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ด้านการเกษตรสนามชัย ต.สนามชัย อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)