กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รอบรั้ว ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ศูนย์ ปภ. เขต 2

ศปภ. เขต 2 สพ. สนับสนุนวิทยากร ให้ความรู้ เรื่อง การป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียนฯ ณ ร.ร.วัดพันตำลึง และ ร.ร.วัดพระธาตุ อ.เมืองฯ จ.สุพรรณบุรี

เขียนโดย : ศรีสุดา วันที่ : 8/4/2564 จำนวนผู้เข้าชม : 9 ครั้ง
ส่วนยุทธศาสตร์ฯ
วันที่ 29 มี.ค. 2564  นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดี ปภ. เป็นประธานมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติงาน ตามแนวทางเตรียมให้พร้อม ฝึกซ้อมเป็นประจำ ลงมือทำทันทีอย่างเป็นระบบ ในพิธีตรวจความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัย ด้านภัยแล้ง และปฏิบัติการภัยจากไฟป่าและหมอกควัน ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16 ชัยนาท  โดยมี นายชาญชัย  อตมศิริกุล ผอ.ศูนย์ ปภ. เขต 2 สุพรรณบุรี ประธานคณะกรรมการตรวจความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยฯ ภาคกลาง เป็นผู้กล่าวรายงานผลการตรวจความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัย

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)