กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รอบรั้ว ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ศูนย์ ปภ. เขต 2

ศปภ. เขต 2 สพ. สนับสนุนวิทยากร ให้ความรู้ เรื่อง การป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียนฯ ณ ร.ร.วัดพันตำลึง และ ร.ร.วัดพระธาตุ อ.เมืองฯ จ.สุพรรณบุรี

เขียนโดย : ศรีสุดา วันที่ : 8/4/2564 จำนวนผู้เข้าชม : 12 ครั้ง
ส่วนยุทธศาสตร์ฯ
วันที่ 25 - 26 มี.ค. 2564  นายชาญชัย  อตมศิริกุล ผอ.ศูนย์ ปภ. เขต 2 สุพรรณบุรี มอบหมายให้ นส.อภิญญา  ตันสุวัฒน์ ผอ.ส่วนฝึกอบรม พร้อมเจ้าหน้าที่  เข้าร่วมสนับสนุนวิทยากรให้ความรู้เรื่อง การป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน การดับเพลิงขั้นต้น และการอพยพระหว่างเกิดอัคคีภัย ให้กับโรงเรียนวัดพันตำลึง ต.ดอนกำยาน และโรงเรียนวัดพระธาตุ ต.ศาลาขาว อ.เมืองฯ จ.สุพรรณบุรี  

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)